سیاست حفظ اسرار

رسام گرافیک حریم شخصی و اطلاعات محرمانه شما را به جدیت حفظ می كند. سیاست محرمانه چه چیزهایی را شامل می شود: این سیاست می گوید كه با اطلاعات شخصی كه رسام گرافیک دریافت می كند، چگونه رفتار كند. این اطلاعات می تواند شامل سابقه استفاده از سرویس ها و خدمات رسام گرافیک در گذشته نیز باشد. اطلاعات شخصی آن اطلاعاتی است كه شما را به طور شخصی معرفی می كند. مانند نام، آدرس، آدرس پست الكترونیكی با شماره تلفن و نظایر اینها که به طور عمومی در دسترس دیگران نیست. این سیاست بر رفتار سایر شركت هایی كه به رسام گرافیک تعلق ندارند یا در اختیار او نیستند و یا افرادی كه در استخدام رسام گرافیک نبوده و توسط او مدیریت نمی شوند، حاكم نمی باشد.

رسام گرافیک اطلاعات شخصی شما را به دیگر اشخاص یا كمپانی های غیر معتبر نمی دهد، نمی فروشد و به اشتراك نمیگذارد، مگر این كه به منظور تامین خدمات یا محصولاتی باشد كه شما تقاضا كرده اید، كه آن هم بر اساس اجازه شما و تحت شرایط ذیل است: اطلاعات شما را به شركای مطمئن كه با رسام گرافیک یا برای رسام گرافیک كار می كنند، تحت توافقات محرمانه ای واگذار می كنیم. این كمپانی ها ممكن است اطلاعات شما را برای سرویس دهی به شما استفاده كنند. ولی به هر حال این كمپانی ها حق استفاده مستقل از اطلاعات را ندارند. ما به احضاریه ها، رأی دادگاه ها یا امور قانونی پاسخ می دهیم و نیز برای احقاق قانونی خودمان یا دفاع از ادعاهای حقوقی اقدام می نماییم. ما معتقدیم كه لازم است اطلاعات به اشتراك گذاشته شوند، تا بتوان در مقابل فعالیت های غیر قانونی، كلاهبرداریها، موقعیت های بالقوه، تهدیدهای جانبی افراد، نقض شرایط رسام گرافیک و یا هر مورد پیش بینی شده توسط قانون اقدامات بازجویی، پیشگیری و عملی را انجام داد. در صورتی كه رسام گرافیک به شركت دیگری واگذار شود یا در آن ادغام شود، ما اطلاعات شما را به آن شركت منتقل خواهیم كرد. البته در این حالت رسام گرافیک قبلاً به شما اعلام می كند.

برخی از مشتریان ما

 • asal hakim
 • atlas rayan2
 • bazargani parsa
 • daneshgah qom
 • darya sanat2
 • harvesp ziba
 • hedye tour
 • hotel esteghlal
 • hotel parsia
 • jahad keshavarzi2
 • jamejam imen
 • kesht o sanat hoseini
 • maaref 2
 • mobleman roshandel
 • moht zist
 • mokhaberat 2
 • pardis
 • sata2
 • shabake noor 2
 • shahrakha2
 • smart home arsan
 • tabiate royaee
 • tamin 2

ساعت کاری ما

هر روز به جز تعطیلات رسمی
یکسره از ساعت 9 الی 19

تماس با ما

پرداخت آنلاین