فاکتور و قبض

توجه : هزینه طراحی جداگانه و بر اساس مقدار کار و دشوار بودن طراحی محاسبه می گردد. حداقل هزینه طراحی فاکتور 10000 تومان می باشد. غلطگیری متن و شماره ها به عهده مشتری می باشد و تعیین این که چه مواردی باید در فاکتور وجود داشته باشه نیز با مشتری است. طراحان کانون تبلیغاتی رسام فقط می توانند برخی موارد را پیشنهاد دهند.
نکات کلیدی:
1. تاریخ تحویل برحسب روزهای کاری محاسبه می شود و این مقادیر حداکثر زمان تحویل هستند.
2. هر دفترچه معمولا 50 شماره می باشد. به عنوان مثال یک کار 1000 شماره دو نسخه که 2000 برگی است 20 دفترچه می شود
3. تیراژ کارهای تمام رنگی پس از کسر شدن در مراحل چاپ، خدمات و برش در فرم های عمومی معمولا کمتر از عدد درج شده خواهد بود. مقدار کسری حدودا بین 3% تا 7% می باشد..
4. برای مواردی که طراحی توسط سفارش دهنده انجام شده باشد رعایت نکات حرفه ای به عهده طراح می باشد و کانون تبلیغاتی رسام مسئولیتی در قبال عدم آگاهی طراح ندارد (فایل باید CMYK و 300dpi باشد ، احتیاط 5 میلیمتر از اطراف کار و 17 میلیمتر برای منگنه و پرفراژ باید رعایت شود. آگاهی از کدهای رنگ به کیفیت کار کمک خواهد کرد)
5. کارهای تک رنگ با رنگ چاپ مشکی تحویل داده می شود. (نسخه اول روی کاغذ سفید و نسخه دوم و سوم روی کاغذ رنگی چاپ می شود) رنگ ها در کارهای رنگی قطعا با چیزی که در مانیتور میبینید تفاوت خواهد داشت و در یک فرم نوسان در حد متعارف وجود دارد
6. در کارهای تحریر برگ اول 80 یا 70 گرم و برگ دوم الوان 60 گرم استفاده می شود. در کارهای کاربنی (NCR) کاغذها 60 گرم هستند
7. .هر مشکلی غیر از موارد فوق قابل ارجاع بوده و در صورتی که حداکثر ده روز پس از آماده شدن، محصول مرجوع گردد چاپ مجدد در اولین فرم انجام خواهد شد
آخرین به روز رسانی: 20 دی 1400
از 15 فروردین قیمت ها افزایش یافته، تا به روز رسانی بعدی قیمت ها را از دفتر استعلام بفرمایید 02537721020
 
کاغذ کاربنی = NCR                کاغذ معمولی = تحریر

فاکتور 10 دسته 500 شماره تحریر (3 روز)

تک رنگ (چاپ ریسو)

ردیفسایزدو نسخهسه نسخه
1A6--
2A5230,000320,000
3A4360,000540,000
4A3--
5B6--
6B5--
7B4--

فاکتور 20 دسته 1000 شماره تحریر (7 روز)

تک رنگ

ردیفسایزدو نسخهسه نسخه
8A6--
9A5365,000445,000
10A4710,000870,000
11A31,200,0001,550,000
12B6--
13B5445,000525,000
14B4815,000965,000

فاکتور 40 دسته 2000 شماره تحریر (7 روز)

تک رنگ

ردیفسایزدو نسخهسه نسخه
15A6422,000525,000
16A5690,000825,000
17A41,345,0001,610,000
18A32,260,0002,900,000
19B6500,000630,000
20B5825,0001,000,000
21B41,460,0001,750,000

فاکتور 100 دسته 5000 شماره تحریر (7 روز)

تک رنگ

ردیفسایزدو نسخهسه نسخه
22A61,000,0001,310,000
23A51,540,0002,030,000
24A42,690,0003,755,000
25A35,350,0007,210,000
26B61,070,0001,390,000
27B51,745,0002,320,000
28B43,050,0004,330,000

قبض ته چک دار (تک نسخه) (7 روز)

تک رنگ

ردیفسایزتیراژمبلغ
29A51000 برگ260,000
30ثلث A41000 برگ235,000
31A52000 برگ460,000
32ثلث A42000 برگ445,000
33A53000 برگ635,000
34ثلث A43000 برگ675,000
35ثلث A46000 برگ1,100,000
36ثلث A49000 برگ1,515,000

فاکتور کاربن دار 20 دسته 1000 شماره  NCR (7روز)

تک رنگ

ردیفسایزدو نسخهسه نسخه
37A6--
38A5390,000630,000
39A4750,0001,120,000
40A31,500,0002,100,000
41B6--
42B5520,000720,000
43B41,000,0001,400,000

فاکتور کاربن دار40 دسته 2000 شماره  NCR (7روز)

تک رنگ

ردیفسایزدو نسخهسه نسخه
44A6450,000630,000
45A5755,0001,070,000
46A41,450,0002,100,000
47A32,700,0004,000,000
48B6550,000780,000
49B5985,0001,370,000
50B41,950,0002,700,000

فاکتور کاربن دار100 دسته 5000 شماره  NCR (7روز)

تک رنگ

ردیفسایزدو نسخهسه نسخه
51A61,100,0001,600,000
52A51,800,0002,600,000
53A43,200,0004,700,000
54A36,200,0008,880,000
55B61,300,0001,900,000
56B52,300,0003,300,000
57B44,220,0006,660,000
 

برخی از مشتریان ما

 • asal hakim
 • atlas rayan2
 • bazargani parsa
 • daneshgah qom
 • darya sanat2
 • harvesp ziba
 • hedye tour
 • hotel esteghlal
 • hotel parsia
 • jahad keshavarzi2
 • jamejam imen
 • kesht o sanat hoseini
 • maaref 2
 • mobleman roshandel
 • moht zist
 • mokhaberat 2
 • pardis
 • sata2
 • shabake noor 2
 • shahrakha2
 • smart home arsan
 • tabiate royaee
 • tamin 2

ساعت کاری ما

هر روز به جز تعطیلات رسمی
یکسره از ساعت 9 الی 19

تماس با ما

پرداخت آنلاین