تراکت، کاتالوگ، بروشور، پاکت

توجه : هزینه طراحی جداگانه و بر اساس مقدار کار و دشوار بودن طراحی محاسبه می گردد
نکات کلیدی:
1. مواردی که با عبارت سایز دقیق مشخص شده اند به سایز واقعی بوده و سایر موارد تراکتی هستند (کمی کوچکتر می باشند مثلا A4 تراکتی 20×29 سانت می باشد.)
2. تیراژ کارهای تحویلی پس از کسر شدن در مراحل چاپ، خدمات و برش در فرم های عمومی معمولا کمتر از عدد درج شده خواهد بود. مقدار کسری حدودا بین 3% تا 7% می باشد. پیش از تحویل سفارش دو عدد به عنوان نمونه کار نزد خود نگه می داریم. در صورت عدم رضایت قطعا این حق را دارید که آن دو عدد را نیز دریافت نمایید.
3. برای مواردی که طراحی توسط سفارش دهنده انجام شده باشد رعایت نکات حرفه ای به عهده طراح می باشد و کانون تبلیغاتی رسام مسئولیتی در قبال عدم آگاهی طراح ندارد (فایل باید CMYK و 300dpi باشد ، احتیاط حداقل 5 میلیمتر از اطراف تراکت یا سربرگ باید رعایت شود. آگاهی از کدهای رنگ به کیفیت کار کمک خواهد کرد)
4. رنگ ها در فرم عمومی قطعا با چیزی که در مانیتور میبینید تفاوت خواهد داشت و در یک فرم نوسان در حد متعارف وجود دارد
5. .هر مشکلی غیر از موارد فوق قابل ارجاع بوده و در صورتی که حداکثر ده روز پس از آماده شدن، محصول مرجوع گردد چاپ مجدد در اولین فرم انجام خواهد شد
6.تراکت و سربرگ حداکثر 8 روز کاری و پاکت حداکثر 10 روز کاری بعد از ثبت آماده تحویل می باشد
آخرین به روز رسانی: 20 دی 1400
از 15 فروردین قیمت ها افزایش یافته، تا به روز رسانی بعدی قیمت ها را از دفتر استعلام بفرمایید 02537721020
فرم 1000 برگی تحریر 80 گرم (8 روز)
ردیفسایزیک رودو رو
1A6270,000400,000
2A5520,000780,000
3A41,020,0001,535,000
فرم 1000 برگی تحریر 80 گرم (3 روز)
ردیفسایزیک رودو رو
4A6415,000550,000
5A5680,000945,000
6A5 سایز دقیق880,0001,280,000
7A41,210,0001,740,000
8A4 سایز دقیق1,610,0002,410,000
9A32,585,0003,645,000
فرم 1000 برگی گلاسه 135گرم (8 روز)
ردیفسایزیک رودو رو
10A6345,000475,000
11A5665,000925,000
12A41,310,0001,830,000
فرم 1000 برگی گلاسه 135گرم (3 روز)
ردیفسایزیک رودو رو
13A6500,000620,000
14A5830,0001,100,000
15A41,510,0002,040,000
16A33,200,0004,250,000
فرم 2000 برگی تحریر 80 گرم (10 روز)
ردیفسایزیک رودو رو
17A6400,000545,000
18A5770,0001,065,000
19A41,520,0002,110,000
فرم 2000 برگی تحریر 80 گرم (3 روز)
ردیفسایزیک رودو رو
20A6540,000700,000
21A5935,0001,240,000
22A5 سایز دقیق1,220,0001,670,000
23A41,725,0002,330,000
24A4 سایز دقیق1,610,0002,400,000
25A33,620,0004,820,000
 
فرم 2000 برگی گلاسه 135 گرم (7روز)
ردیفسایزیک رودو رو
26A6260,000305,000
27A5500,000590,000
28A4985,0001,155,000
فرم 2000 برگی گلاسه 135 گرم (4روز)
ردیفسایزیک رودو رو
29A6275,000320,000
30A5520,000610,000
31A41,020,0001,190,000
32A32,380,0003,060,000
 
فرم 5000 برگی تحریر 80 گرم (7روز)
ردیفسایزیک رودو رو
33A6330,000380,000
34A5635,000740,000
35A41,250,0001,460,000
فرم 5000 برگی تحریر 80 گرم (4روز)
ردیفسایزیک رودو رو
36A6345,000395,000
37A5655,000760,000
38A5 سایز دقیق825,000985,000
39A41,275,0001,495,000
40A4 سایز دقیق1,630,0001,940,000
 41A32,710,0003,160,000
 
فرم 5000 برگی گلاسه 135 گرم (7روز)
ردیفسایزیک رودو رو
42A6560,000610,000
43A51,100,0001,200,000
44A42,175,0002,380,000
فرم 5000 برگی گلاسه 135 گرم (4روز)
ردیفسایزیک رودو رو
45A6585,000635,000
46A51,135,0001,235,000
47A42,210,0002,415,000
 
فرم 1000 برگی کرافت 80 گرم (12روز)
ردیفسایزیک رودو رو
48A6135,000170,000
49A5245,000325,000
50A4475,000625,000
 
فرم 2000 برگی کرافت 80 گرم (12روز)
ردیفسایزیک رودو رو
51A6210,000253,000
52A5400,000490,000
53A4775,000955,000
 
فرم 5000 برگی کرافت 80 گرم (12روز)
ردیفسایزیک رودو رو
54A6425,000480,000
55A5830,000940,000
56A41,645,0001,860,000
 
پاکت تحریر و کرافت 80گرم
ردیفسایزروز کاریتیراژ 1000تیراژ 2000تیراژ 5000
57تحریر ملخی9555,000915,0001,935,000
58تحریر ملخی 100گرم9675,000--
59A5تحریر9665,0001,080,0002,240,000
60A5 فوری تحریر5700,0001,120,0003,040,000
61کرافت ملخی12650,0001,105,0002,420,000
62A4 تحریر91,240,0002,000,0004,110,000
63A4 فوری تحریر51,280,0002,050,000-
 
پاکت کتان 120گرم (8روز)
ردیفسایزتیراژ 1000تیراژ 2000تیراژ 5000
64ملخی800,000--
65A5950,000--
66A4 افقی1,810,000--
 
پاکت گلاسه 135 گرم (9روز)
ردیفسایزتیراژ 1000تیراژ 2000تیراژ 5000
67ملخی815,0001,430,0003,220,000
68ملخی فوری 5 روزه840,0001,465,0003,335,000
69A5930,0001,610,0003,560,000
70A5 فوری 5 روزه965,0001,645,0003,815,000
71A41,765,0003,055,0006,750,000
72A4 فوری 5 روزه1,805,0003,100,0007,050,000

 

برخی از مشتریان ما

 • asal hakim
 • atlas rayan2
 • bazargani parsa
 • daneshgah qom
 • darya sanat2
 • harvesp ziba
 • hedye tour
 • hotel esteghlal
 • hotel parsia
 • jahad keshavarzi2
 • jamejam imen
 • kesht o sanat hoseini
 • maaref 2
 • mobleman roshandel
 • moht zist
 • mokhaberat 2
 • pardis
 • sata2
 • shabake noor 2
 • shahrakha2
 • smart home arsan
 • tabiate royaee
 • tamin 2

ساعت کاری ما

هر روز به جز تعطیلات رسمی
یکسره از ساعت 9 الی 19

تماس با ما

پرداخت آنلاین