فاکتور و قبض

توجه : هزینه طراحی جداگانه و بر اساس مقدار کار و دشوار بودن طراحی محاسبه می گردد. حداقل هزینه طراحی فاکتور 10000 تومان می باشد. غلطگیری متن و شماره ها به عهده مشتری می باشد و تعیین این که چه مواردی باید در فاکتور وجود داشته باشه نیز با مشتری است. طراحان کانون تبلیغاتی رسام فقط می توانند برخی موارد را پیشنهاد دهند.
نکات کلیدی:
1. تاریخ تحویل برحسب روزهای کاری محاسبه می شود و این مقادیر حداکثر زمان تحویل هستند.
2. هر دفترچه 50 شماره می باشد. به عنوان مثال یک کار 1000 شماره دو نسخه که 2000 برگی است 20 دفترچه می شود
3. تیراژ کارهای تمام رنگی پس از کسر شدن در مراحل چاپ، خدمات و برش در فرم های عمومی معمولا کمتر از عدد درج شده خواهد بود. مقدار کسری حدودا بین 3% تا 7% می باشد..
4. برای مواردی که طراحی توسط سفارش دهنده انجام شده باشد رعایت نکات حرفه ای به عهده طراح می باشد و کانون تبلیغاتی رسام مسئولیتی در قبال عدم آگاهی طراح ندارد (فایل باید CMYK و 300dpi باشد ، احتیاط 5 میلیمتر از اطراف کار و 17 میلیمتر برای منگنه و پرفراژ باید رعایت شود. آگاهی از کدهای رنگ به کیفیت کار کمک خواهد کرد)
5. کارهای تک رنگ با رنگ چاپ مشکی تحویل داده می شود. (نسخه اول روی کاغذ سفید و نسخه دوم و سوم روی کاغذ رنگی چاپ می شود) رنگ ها در کارهای رنگی قطعا با چیزی که در مانیتور میبینید تفاوت خواهد داشت و در یک فرم نوسان در حد متعارف وجود دارد
6. در کارهای تحریر برگ اول 80 یا 70 گرم و برگ دوم الوان 60 گرم استفاده می شود. در کارهای کاربنی (NCR) کاغذها 60 گرم هستند
7. .هر مشکلی غیر از موارد فوق قابل ارجاع بوده و در صورتی که حداکثر ده روز پس از آماده شدن، محصول مرجوع گردد چاپ مجدد در اولین فرم انجام خواهد شد
 
*** قیمت فاکتور ها تا به روز رسانی بعدی از اعتبار خارج می باشد ***
کاغذ کاربنی = NCR                کاغذ معمولی = تحریر

لیست قیمت فاکتور و قبض (با چاپ مشکی)

قیمت ها به تومان

ردیف نوع چاپ کاغذ سایز فاکتور تیراژ دو نسخه سه نسخه زمان تحویل
 1 دیجیتال تحریر A5 250 شماره 155,000 - 3روز
2 دیجیتال تحریر A5 500 شماره 265,000 - 3روز
3 دیجیتال تحریر A5 1000 شماره 485,000 - 3روز
4 دیجیتال تحریر A4 500 شماره 475,000 - 3روز
5 دیجیتال تحریر A4 1000 شماره 800,000 - 3روز
6 دیجیتال تحریر  قبض ته چک ثلث A4 500 شماره 115,000 3روز
7 دیجیتال تحریر قبض ته چک ثلث A4 1000 شماره 210,000 3روز
           
8 *ریسو تحریر A5 500 شماره 110,000 145,000 7روز
9 *ریسو تحریر A4 500 شماره 190,000 240,000 7روز
 10 افست تحریر A5 1000 شماره 190,000 260,000 7روز
11 افست تحریر A4 1000 شماره 360,000 465,000 7روز
 12 افست تحریر A3 1000 شماره 675,000 910,000 7روز
13 افست تحریر B5 1000 شماره 260,000 360,000 7روز
14 افست تحریر B4 1000 شماره 465,000 605,000 7روز
15 افست تحریر A6 2000 شماره 270,000 360,000 7روز
16 افست تحریر A5 2000 شماره 340,000 480,000 7روز
17 افست تحریر A4 2000 شماره 635,000 880,000 7روز
18 افست تحریر A3 2000 شماره 1,170,000 1,700,000 7روز
19 افست تحریر B6 2000 شماره 320,000 640,000 7روز
20 افست تحریر B5 2000 شماره 455,000 410,000 7روز
21 افست تحریر B4 2000 شماره 730,000 995,000 7روز
22 * ریسو تحریر قبض ته چک ثلث A4 1000 شماره 105,000 7روز
23 * ریسو تحریر قبض ته چک ثلث A4 2000 شماره 180,000 7روز
24 افست تحریر قبض ته چک ثلث A4 3000 شماره 240,000 7روز
25 افست تحریر قبض ته چک ثلث A4 5000 شماره 370,000 7روز
           
26 افست NCR A5 500 شماره 135,000 185,000 8روز
27 افست NCR A4 500 شماره 225,000 300,000 8روز
28 افست NCR  A5 1000 شماره 240,000 335,000 8روز
29 افست NCR  A4 1000 شماره 425,000 575,000 8روز
30 افست NCR B6 1000 شماره - - 8روز
31 افست NCR  B5 1000 شماره 295,000 400,000 8روز
32 افست NCR  B4 1000 شماره 540,000 755,000 8روز
33 افست NCR  A6 2000 شماره 320,000 425,000 8روز
34 افست NCR  A5 2000 شماره 425,000 655,000 8روز
35 افست NCR  A4 2000 شماره 780,000 1,060,000 8روز
36 افست NCR  B6 2000 شماره 350,000 500,000 8روز
37 افست NCR  B5 2000 شماره 500,000 740,000 8روز
38 افست NCR  B4 2000 شماره 910,000 1,280,000 8روز

برخی از مشتریان ما

 • asal hakim
 • atlas rayan2
 • barkat2
 • bazargani parsa
 • daneshgah qom
 • darya sanat2
 • hedye tour
 • hotel parsia
 • jahad keshavarzi2
 • komite emdad
 • maaref 2
 • mobleman roshandel
 • moht zist
 • mokhaberat 2
 • pardis
 • polaris 2
 • sata2
 • sen sen
 • shabake noor 2
 • shahrakha2
 • smart home arsan
 • snapp
 • tabiate royaee
 • tamin 2

ساعت کاری ما

هر روز به جز تعطیلات رسمی
یکسره از ساعت 9 الی 19

تماس با ما

پرداخت آنلاین