فاکتور و قبض

توجه : هزینه طراحی جداگانه و بر اساس مقدار کار و دشوار بودن طراحی محاسبه می گردد. حداقل هزینه طراحی فاکتور 10000 تومان می باشد. غلطگیری متن و شماره ها به عهده مشتری می باشد و تعیین این که چه مواردی باید در فاکتور وجود داشته باشه نیز با مشتری است. طراحان کانون تبلیغاتی رسام فقط می توانند برخی موارد را پیشنهاد دهند.
نکات کلیدی:
1. تاریخ تحویل برحسب روزهای کاری محاسبه می شود و این مقادیر حداکثر زمان تحویل هستند.
2. هر دفترچه معمولا 50 شماره می باشد. به عنوان مثال یک کار 1000 شماره دو نسخه که 2000 برگی است 20 دفترچه می شود
3. تیراژ کارهای تمام رنگی پس از کسر شدن در مراحل چاپ، خدمات و برش در فرم های عمومی معمولا کمتر از عدد درج شده خواهد بود. مقدار کسری حدودا بین 3% تا 7% می باشد..
4. برای مواردی که طراحی توسط سفارش دهنده انجام شده باشد رعایت نکات حرفه ای به عهده طراح می باشد و کانون تبلیغاتی رسام مسئولیتی در قبال عدم آگاهی طراح ندارد (فایل باید CMYK و 300dpi باشد ، احتیاط 5 میلیمتر از اطراف کار و 17 میلیمتر برای منگنه و پرفراژ باید رعایت شود. آگاهی از کدهای رنگ به کیفیت کار کمک خواهد کرد)
5. کارهای تک رنگ با رنگ چاپ مشکی تحویل داده می شود. (نسخه اول روی کاغذ سفید و نسخه دوم و سوم روی کاغذ رنگی چاپ می شود) رنگ ها در کارهای رنگی قطعا با چیزی که در مانیتور میبینید تفاوت خواهد داشت و در یک فرم نوسان در حد متعارف وجود دارد
6. در کارهای تحریر برگ اول 80 یا 70 گرم و برگ دوم الوان 60 گرم استفاده می شود. در کارهای کاربنی (NCR) کاغذها 60 گرم هستند
7. .هر مشکلی غیر از موارد فوق قابل ارجاع بوده و در صورتی که حداکثر ده روز پس از آماده شدن، محصول مرجوع گردد چاپ مجدد در اولین فرم انجام خواهد شد
آخرین به روز رسانی: اول شهریور 99 
کاغذ کاربنی = NCR                کاغذ معمولی = تحریر

فاکتور 10 دسته 500 شماره تحریر (8 روز)

تک رنگ

ردیفسایزدو نسخهسه نسخه
1A6--
2A5135,000180,000
3A4220,000290,000
4A3--
5B6--
6B5--
7B4--
8ثلث A4115,000155,000

فاکتور 20 دسته 1000 شماره تحریر (8 روز)

تک رنگ

ردیفسایزدو نسخهسه نسخه
9A6--
10A5220,000300,000
11A4415,000545,000
12A3785,0001,050,000
13B6--
14B5300,000415,000
15B4540,000710,000
16ثلث A4195,000265,000

فاکتور 40 دسته 2000 شماره تحریر (8 روز)

تک رنگ

ردیفسایزدو نسخهسه نسخه
17A6325,000420,000
18A5400,000565,000
19A4745,0001,035,000
20A31,405,0001,980,000
21B6375,000480,000
22B5535,000750,000
23B4860,0001,200,000
24ثلث A4360,000480,000

فاکتور 100 دسته 5000 شماره تحریر (8 روز)

تک رنگ

ردیفسایزدو نسخهسه نسخه
25A6630,000900,000
26A5910,0001,335,000
27A41,700,0002,510,000
28A33,340,0004,845,000
29B6660,000950,000
30B51,075,0001,535,000
31B41,820,0002,680,000
32ثلث A4745,0001,050,000

ته چک دار (تک نسخه) (7 روز)

تک رنگ

ردیفسایزتیراژمبلغ
33A51000 برگ135,000
34A41000 برگ220,000
35ثلث A41000 برگ110,000
36A52000 برگ220,000
37A42000 برگ410,000
38ثلث A42000 برگ195,000
39A53000 برگ315,000
40A43000 برگ565,000
41ثلث A43000 برگ255,000
42A55000 برگ505,000
43A45000 برگ925,000
44ثلث A45000 برگ385,000

فاکتور 10 دسته 500 شماره  NCR (6 روز)

تک رنگ

ردیفسایزدو نسخهسه نسخه
45A6--
46A5180,000240,000
47A4315,000460,000
48A3--
49B6--
50B5--
51B4--
52ثلث A4135,000180,000

فاکتور 20 دسته 1000 شماره  NCR (6 روز)

تک رنگ

ردیفسایزدو نسخهسه نسخه
53A6195,000265,000
54A5325,000455,000
55A4585,000790,000
56A31,100,0001,600,000
57B6--
58B5385,000540,000
59B4740,0001,050,000
60ثلث A4230,000315,000

فاکتور 40 دسته 2000 شماره  NCR (6 روز)

تک رنگ

ردیفسایزدو نسخهسه نسخه
61A6420,000570,000
62A5585,000835,000
63A41,075,0001,460,000
64A31,900,0002,650,000
65B6470,000655,000
66B5685,0001,000,000
67B41,300,0001,740,000
68ثلث A4410,000530,000

فاکتور 100 دسته 5000 شماره  NCR (6 روز)

تک رنگ

ردیفسایزدو نسخهسه نسخه
69A6870,0001,190,000
70A51,320,0001,870,000
71A42,280,0003,260,000
72A34,300,0004,400,000
73B6995,0001,335,000
74B51,520,0002,225,000
75B42,850,0004,150,000
76ثلث A4925,0001,345,000
 

برخی از مشتریان ما

 • asal hakim
 • atlas rayan2
 • barkat2
 • bazargani parsa
 • daneshgah qom
 • darya sanat2
 • hedye tour
 • hotel parsia
 • jahad keshavarzi2
 • komite emdad
 • maaref 2
 • mobleman roshandel
 • moht zist
 • mokhaberat 2
 • pardis
 • polaris 2
 • sata2
 • sen sen
 • shabake noor 2
 • shahrakha2
 • smart home arsan
 • snapp
 • tabiate royaee
 • tamin 2

ساعت کاری ما

هر روز به جز تعطیلات رسمی
یکسره از ساعت 9 الی 19

تماس با ما

پرداخت آنلاین