تراکت، کاتالوگ، بروشور، پاکت

توجه : هزینه طراحی جداگانه و بر اساس مقدار کار و دشوار بودن طراحی محاسبه می گردد
نکات کلیدی:
1. مواردی که با عبارت سایز دقیق مشخص شده اند به سایز واقعی بوده و سایر موارد تراکتی هستند (کمی کوچکتر می باشند مثلا A4 تراکتی 20×29 سانت می باشد.)
2. تیراژ کارهای تحویلی پس از کسر شدن در مراحل چاپ، خدمات و برش در فرم های عمومی معمولا کمتر از عدد درج شده خواهد بود. مقدار کسری حدودا بین 3% تا 7% می باشد. پیش از تحویل سفارش دو عدد به عنوان نمونه کار نزد خود نگه می داریم. در صورت عدم رضایت قطعا این حق را دارید که آن دو عدد را نیز دریافت نمایید.
3. برای مواردی که طراحی توسط سفارش دهنده انجام شده باشد رعایت نکات حرفه ای به عهده طراح می باشد و کانون تبلیغاتی رسام مسئولیتی در قبال عدم آگاهی طراح ندارد (فایل باید CMYK و 300dpi باشد ، احتیاط حداقل 5 میلیمتر از اطراف تراکت یا سربرگ باید رعایت شود. آگاهی از کدهای رنگ به کیفیت کار کمک خواهد کرد)
4. رنگ ها در فرم عمومی قطعا با چیزی که در مانیتور میبینید تفاوت خواهد داشت و در یک فرم نوسان در حد متعارف وجود دارد
5. .هر مشکلی غیر از موارد فوق قابل ارجاع بوده و در صورتی که حداکثر ده روز پس از آماده شدن، محصول مرجوع گردد چاپ مجدد در اولین فرم انجام خواهد شد
6.تراکت و سربرگ حداکثر 8 روز کاری و پاکت حداکثر 10 روز کاری بعد از ثبت آماده تحویل می باشد
آخرین به روز رسانی: 30 شهریور 99
فرم 1000 برگی تحریر 80 گرم (5روز)
ردیفسایزیک رودو رو
1A660,00070,000
2A5100,000115,000
3A5 سایز دقیق120,000205,000
4A4175,000210,000
5A4 سایز دقیق210,000370,000
6A3 سایز دقیق544,000785,000
فرم 1000 برگی گلاسه 135گرم (5روز)
ردیفسایزیک رودو رو
7A685,000105,000
8A5155,000185,000
9A4290,000355,000
10A3 سایز دقیق735,0001,050,000
فرم 2000 برگی تحریر 80 گرم (5روز)
ردیفسایزیک رودو رو
11A685,000100,000
12A5150,000180,000
13A5 سایز دقیق175,000265,000
14A4280,000335,000
15A4 سایز دقیق330,000490,000
16A3 سایز دقیق833,0001,120,000
 
فرم 2000 برگی گلاسه 135 گرم (5روز)
ردیفسایزیک رودو رو
17A6155,000180,000
18A5285,000330,000
19A4550,000640,000
20A3 سایز دقیق1,220,0001,680,000
 
فرم 5000 برگی تحریر 80 گرم (5روز)
ردیفسایزیک رودو رو
21A6160,000185,000
22A5300,000335,000
23A5 سایز دقیق325,000490,000
24A4570,000640,000
25A4 سایز دقیق640,000920,000
 
فرم 5000 برگی گلاسه 135 گرم (5روز)
ردیفسایزیک رودو رو
26A6350,000360,000
27A5675,000705,000
28A41,330,0001,400,000
 
فرم 1000 برگی کرافت 80 گرم (9روز)
ردیفسایزیک رودو رو
29A675,00095,000
30A5125,000170,000
31A4230,000315,000
 
فرم 2000 برگی کرافت 80 گرم (9روز)
ردیفسایزیک رودو رو
32A6105,000130,000
33A5195,000245,000
34A4360,000455,000
 
فرم 5000 برگی کرافت 80 گرم (9روز)
ردیفسایزیک رودو رو
35A6200,000235,000
36A5390,000450,000
37A4740,000855,000
 
پاکت تحریر و کرافت 80گرم
ردیفسایزروز کاریتیراژ 1000تیراژ 2000تیراژ 5000
38تحریر ملخی9255,000420,000825,000
39تحریر ملخی 100گرم11420,000--
 40A5تحریر 9320,000540,0001,170,000
41A5 فوری تحریر5355,000595,0001,285,000
42کرافت ملخی9300,000480,000975,000
43A4 تحریر9595,000785,0001,650,000
44A4 فوری تحریر5630,000--
 
پاکت کتان 120گرم (9روز)
ردیفسایزتیراژ 1000تیراژ 2000تیراژ 5000
45ملخی560,000--
46A5655,000--
47A4 افقی1,230,000--
 
پاکت گلاسه 135 گرم (9روز)
ردیفسایزتیراژ 1000تیراژ 2000تیراژ 5000
48ملخی420,000780,0001,735,000
49ملخی فوری 5روزه460,000860,0001,860,000
50A5515,000870,0002,030,000
51A5 فوری 4روزه560,000930,0002,130,000
52A4880,0001,630,0003,850,000
53A4 فوری 4روزه940,0001,690,0004,000,000

 

برخی از مشتریان ما

 • asal hakim
 • atlas rayan2
 • barkat2
 • bazargani parsa
 • daneshgah qom
 • darya sanat2
 • hedye tour
 • hotel parsia
 • jahad keshavarzi2
 • komite emdad
 • maaref 2
 • mobleman roshandel
 • moht zist
 • mokhaberat 2
 • pardis
 • polaris 2
 • sata2
 • sen sen
 • shabake noor 2
 • shahrakha2
 • smart home arsan
 • snapp
 • tabiate royaee
 • tamin 2

ساعت کاری ما

هر روز به جز تعطیلات رسمی
یکسره از ساعت 9 الی 19

تماس با ما

پرداخت آنلاین